Naszym skromnym zdaniem, to „śmierdzi” na odległość…

przetarg-fotoOdbył się przetarg dotyczący inwestycji związanej z rewitalizacją Dużego Parku.  Do przetargu stanęło Konsorcjum, którego Liderem jest Przedsiębiorstwo PUH „DROKON Kazimierz Jasik” Sp.J. ze Świdwina – oferta brutto 5.827.955,05 zł, druga z firm to GOREM Sp. z o.o. z Gdańska – oferta brutto 5.795.825,90 zł oraz firma UH SMAD-KOP z Ząbrowa – oferta brutto 4.710.000,00 zł. Wsztskie trzy firmy zobowiązały się wykonać zadanie w terminie do 31 października 2018 r., jednakowe warunki płatności, pierwsze dwie dały gwarancję jakości na 3 lata, trzecia z nich na 5 lat. W wyniku przetargu wygrała firma „DROKON” ze Świdwina, otrzymując 100 pkt., pozostałe dwie oferty nie były oceniane, gdyż zostały odrzucone. Z nieoficjalnego źródła dostaliśmy niepotwierdzoną informację, że burmistrz osobiście dokonał wyboru wykonawcy. Miał do tego prawo.

Cóż w tym dziwnego, przetarg jak przetarg? No nie bardzo. Po raz kolejny przetarg ogłoszony przez miasto wygrywa Konsorcjum DROKON, w którego skład wchodziła wcześniej firma której współwłaścicielem jest zięć burmistrza. Tym razem w przetargu firma nie wystąpiła jako „konsorcjum”, lecz jako „lider konsorcjum”, stąd burmistrz nie wyłączył się z postępowania przetargowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w skład Konsorcjum DROKON może wchodzić firma powiązana z burmistrzem.

Jako „najkorzystniejszą ofertę” burmistrz wybrał najdroższą z możliwych,
a różnica między najdroższą, a najtańszą ofertą wynosi ponad 1.100.000 zł! Przeczy to idei zamówień publicznych i jest niezrozumiałe, gdyż pozostałe oferty zostały odrzucone. Inwestycja jest na kwotę około 6.000.000 zł, co przy zagrożonym budżecie miasta, finansowanym kolejnymi obligacjami na 3.000.000 zł budzi ogromne wątpliwości. Tak mało czytelny sposób rozstrzygania zamówień publicznych, hamuje rozwój miasta i może świadczyć o działaniu burmistrza na szkodę miasta i mieszkańców dla osiągnięcia korzyści przez firmę z nim powiązaną. Bez ryzyka można napisać, że są to przesłanki o podłożu korupcjogennym i powinny być zbadane przez odpowiednie służby.

Podobne nieprawidłowości zostały ujęte w protokole pokontrolnym z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. (WK.0913.1264.7.K.2016) Przewodniczący rady miasta nigdy nie przedstawił protokołu na komisjach, nigdy nie został on przeanalizowany oficjalnie przez radnych, nie trafił do komisji rewizyjnej i nie zostały podjęte żadne kroki w celu zapobiegania podobnym nieprawidłowościom w przyszłości. Można też podejrzewać, że wskazane nieprawidłowości mają miejsce nadal, o czym świadczy wynik przetargu nr 27062, dotyczący inwestycji remontu ulicy 3 Marca i Kościuszki. Wtedy również wygrało Konsorcjum DROKON, w skład którego wchodziła firma, w której współwłaścicielem jest zięć burmistrza. Konsorcjum DROKON wygrywa przetargi niezależnie od tego, jaką przedstawi ofertę. Po zrealizowaniu inwestycji burmistrz za zgodą rady miejskiej dopłacił 553.259 zł, już z pominięciem zamówienia publicznego. W ten sposób można wygrywać przetargi i wyeliminować każdą konkurencję. Jaką w takim razie odgrywają rolę roboty dodatkowe?

Nie ulega wątpliwości, że okoliczności przedstawione powyżej pozwalają wnioskować, iż w przedmiotowej sprawie mogło dojść do naruszenia prawa. Niejasna rola burmistrza w odniesieniu do firm biorących udział w przetargu, rodzi poważne wątpliwości natury prawnej. Wszystko wskazuje na to, że niezbędne jest sprawdzenie postępowań, zachowań i powiązań burmistrza z firmami ubiegającymi się o zamówienia publiczne. Tę sprawę trzeba zbadać w odniesieniu do tego, jak i kilku poprzednich przetargów. Naszym skromnym zdaniem, to „śmierdzi” na odległość.

29 comments on “Naszym skromnym zdaniem, to „śmierdzi” na odległość…
  1. Janek podobno drepce wokół PiS. Jeśli to prawda, pewnie szuka parasola ochronnego. Zdziwiłbym się, gdyby takiego krętacza przygarnęli pod swoje skrzydła.

  2. Autorzyno… Konsorcjum z istoty składa się z Lidera i Partnerów… Tak jak i na 3 Marca, tak i na Park… w Każdym przypadku jest to „nowa firma” zawiązana na czas realizacji kontraktu…Poza tym, z tego co mi wiadomo, żaden ze wspólników firmy „DROKON” nie jest zięciem burmistrza… Wiesz, że coś gdzieś dzwoni…tylko gdzie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS